MOSJON OG MUSKLER

Fint å sykle til Oppstadbakken

29. juni 2021

Det er fint å sykle fra Slåstad til Oppstadbakken. Som unge gjorde jeg det ofte. Nå er veien asfaltert, det var den ikke da. Det er heller ikke så mye biltrafikk. Likevel gjelder det å passe seg, særlig i svingene der det kan være litt uoversiktlig.

Ikke helt Odalen rundt

16. juni 2021

Jeg er en ganske fersk el-syklist og flere har spurt om det er trening i å sykle med batterihjelp. Det første svaret har vært at jeg i hvert fall sykler lenger enn før. Men det gjelder også å bli kjent med hvordan sykkelen virker.

Gå til toppen